Historie


Folklórní soubor Ševčík má za sebou dlouhou a bohatou historii. Byl založen 21. května 1950 jako soubor mládeže. O devět měsíců později, tedy 24. února 1951, přijal oficiální název Soubor Ladislava Ševčíka.


popis obrázku

Na počátku byl soubor tvořen čtyřmi hlavními uměleckými kolektivy : pěveckým sborem, původně nejrozsáhlejší částí tělesa, komorním orchestrem, taneční skupinou lidových tanců a cimbálovou muzikou. Původním zřizovatelem souboru byl podnik Ostramo, od ledna roku 1954 soubor přechází pod podnik NHKG.


popis obrázku

Jedinečnost souboru spočívá v obrovském množství osobností, pro které se stal kolébkou a zároveň odrazovým můstkem pro jejich další činnost. Zkušenosti nabyté v souboru řada z nich dokázala dále využít po svém osamostatnění, při zakládání jiných uměleckých těles. Velká řada členů souboru pokračovala dále ve své práci např. v Janáčkově filharmonii, Slezském divadle v Opavě, Slovenské filharmonii, Janáčkově opeře v Brně a dalších. U dirigentských pultů orchestrální složky se vystřídaly osobnosti jako František Hába, Jaromír Dadák, prof. Alois Tiahan, Václav Návrat a další, u zrodu taneční skupiny stojí Zdena Kyselá, mezi dalšími vedoucími a choreografy najdeme např. Věru Šejvlovou, Jarmilu Calábkovou nebo Hanu Herberkovou. Jako vedoucí cimbálových muzik se vystřídali např. Jaromír Dadák, Jan Rokyta, Jiří Macháč nebo Petr Kolár. Své kořeny zde nalezla např. Cimbálová muzika Technik, Sdružení vokální hudby pod vedením F. Háby, Cimbálová muzika Tolar, Folklórní soubor Morava, a další.


popis obrázku

Výraznou změnu v organizaci přinesl rok 1969, kdy se rozpadá pěvecká složka a v práci pokračuje již jen výhradně taneční složka a cimbálová muzika. Oblasti zpracování těchto dvou složek se z počátku měnily poměrně často podle zaměřenosti jednotlivých vedoucích. Nejprve to byla spíše klasická hudba pod vedením Zdeny Kyselé, pod vedením Věry Šejvlové repertoár lašska, Ostravice a moravskoslovenského pomezí. Jarmila Calábková se zaměřila spíše na oblast Těšínska a Orlovska. V roce 1967 přichází do vedení Karel Dočkal a na přání členů soubor pokračuje v tancích oblasti Valašska, které se soubor věnuje dodnes.

Za dobu své téměř 55-leté existence soubor úspěšně reprezentoval Českou republiku v řadě evropských i mimoevropských zemí, jak na mezinárodních festivalech, tak na přímá pozvání jednotlivých měst. Ve svých počátcích to byla např. Anglie-Jižní Wales, Německo nebo Polsko. Za vedení manželů Herberkových to byla např. Francie, Dánsko, Belgie, Kanada nebo Japonsko.


V roce 1999 se soubor vzhledem k nastalým společenským změnám osamostatňuje a dále pokračuje ve své práci jako občanské sdružení Ševčík – Moravský folklórní soubor.


image image