Současnost


I v současné době soubor při své činnosti využívá skvělého zázemí Domu kultury Akord v Ostravě-Zábřehu - baletní sál s odpruženou podlahou, zrcadly a sociálním zařízením včetně sprch. Činnost není zaměřena pouze na nácviky a zvyšování kvality vlastní práce svých členů, ale i na snaze přiblížit folklorní umění a krásu lidových tradic široké veřejnosti, a to nejen dospělým, ale i mládeži. V rámci souboru funguje taneční přípravka, vychovávající jak zcela nové tanečníky, tak nabízející zázemí tanečníkům odrostlých z dětských souborů a vysokoškolským studentům, kteří si pro studium zvolili město Ostravu. Soubor úzce spolupracuje i s jinými uměleckými subjekty, jak z našeho, tak i z jiných regionů, je aktivním členem celostátní organizace "folklorní sdružení ČR" a regionálních folklorních sdružení Ostrava a Valašsko (Rožnov pod Radhoštěm).


popis obrázku

Ševčík-MFS zaujímá na regionálním kulturním poli trvalé místo. Nemalé množství příznivců a velký ohlas si našly např. pravidelně každoročně pořádané Valašské bály, jejichž cílem je prezentovat atmosféru tradičních valašských slavností. Své příznivce si soubor našel jak mezi střední věkovou kategorií veřejnosti, tak i mezi mládeží, a to nejen u členů ostatních folklorních souborů.


popis obrázku

Jedním ze základních pilířů fungování folklorních souborů je cimbálová muzika. Ševčík-MFS spolupracuje v rámci svých vystoupení a nácviků s CM ÚSMĚV a CM TOLAR, jejíž kořeny shodně sahají až k Souboru Ladislava Ševčíka.


popis obrázku

Neopomenutelným partnerem MFS Ševčík je Dětský folklorní soubor Holúbek, který v roce 2004 oslavil své desetileté výročí. Stává se tradicí, že odrostlí tanečníci tohoto dětského souboru automaticky dospívají v členy MFS Ševčík.

V roce 2006 reprezentoval Ševčík-MFS město Ostravu např. ve Vídni nebo na Mezinárodním folklorním festivale v portugalské Coimbře, kde sklidil se svým vystoupením obrovský úspěch. S portugalským souborem Grupo Folclórico Da Casa Do Povo De Ceira navázal velmi úzké přátelské vztahy a za přispění Folklórního sdružení Ostrava měl dokonce možnost hostitelský portugalský soubor přivítat i v Ostravě a představit se zde s krátkým společným programem.


V roce 1999 se soubor vzhledem k nastalým společenským změnám osamostatňuje a dále pokračuje ve své práci jako občanské sdružení Ševčík – Moravský folklórní soubor. Stanovy souboru


image image