Repertoár


Repertoár MFS Ševčík Ostrava:

Folklórní soubor Ševčík  zpracovává tance, písně a zvykoslovné pásma z celé oblasti  Moravského Valašska. Zvláště z jeho jižní části (Valašskokloboucko, Lužná u Vsetína)

Soubor při svých pásmech doprovází cimbálová muzika Úsměv a Tolar. Vystoupení  je možné realizovat v délce od 10 do 90 minut, dle dohody s pořadatelem a vedením souboru.

 

Základní repertoár:

1. Párové  tance z oblasti regionu Valašska

 • „Valaská z Lužné “- tradiční valašský tanec z obce Lužné u Vsetína, velká taneční obsada a malá taneční obsada
 • „Točené z Popova“ - tradiční valašský tanec z oblasti Vlašskokloboucka
 • „Zvrtaný“- tradiční valašský tanec z obce Velké Karlovice
 • „Valašské polky“- dvoudobý lidový tanec, velká obsada souboru
 • „Valaský starodávný“ – tradiční lyrický třídobý valašský tanec z oblasti Rožnovska

 

2. Pásmo figurálních tanců z oblasti Valašska

 • „Fojtský“- figurální tanec ze severního Valašska

 

3. Tématicky zaměřená pásma

 • „U muziky“- zábava při muzice, pásmo valašských točených s valašským čardášem
 • „Co to děvča, co to máš“- lechtivé valašské písně  s rekvizitou postele
 • „Pijácké“- žertovné pásmo s pálenkou, zábava při muzice
 • „Regrůtské“- tanec, zpracování téma odchodu chlapců na vojnu

 

4. Zvykoslovná pásma

 • „Fašanku,fašanku“- jevištní zpracování tradičního masopustního zvyku  s maskami
 • Komponovaný vánoční a velikonoční program

 

5. Dívčí pásma

 • „Pastevecké“- tance a písně dívčí taneční složky při pastvě dobytka

 

6. Mužské tance

 • sólový mužský  tanec Odzemek(bez valašky) - obuškový (var. s valaškou)– tradiční mužský tanec z Valašska, s valaškou a bez valašky, aspirující na zápis do kulturního nehmotného dědictví ČR UNESCO.
 • „Zbojnický“ – hromadný mužský tanec s valaškami

 

 7. Samostatné vystoupení cimbálové muziky

 • hudební repertoár z celé Moravy. Muzika také zpracovává folklór větší části Karpatského oblouku (Rumunsko, Slovensko, Maďarsko)